Kontakt

Siedziba firmy:
Walle Sp. z o.o
ul. Błażeja 88B
61-608 Poznań
NIP: 9721256214
REGON: 360718023
 
Kontakt:
kom: +48 733 200 380
e-mail: marketing@walle.com.pl
 
Konto bankowe:
97 1240 1750 1111 0010 6605 3892
 
WALLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (61-608) PRZY ULICY BŁAŻEJA 88B, WPISANA DO REJESTRU  PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NUMEREM KRS 0000566809, POSIADAJĄCA NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP 9721256214 ORAZ REGON 360718023, O KAPITALE ZAKŁADOWYM WYNOSZĄCYM 5.000,00 ZŁOTYCH.